algılama

adj. perceptional
--------
n. perception, sensation
* * *
1. aisthesis 2. detection 3. stand off

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • algılama — is. Algılamak işi, idrak etme Bugünkü çocukların algılama alanları dünkü kuşaklardan çok daha geniştir. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yanılsama — is. 1) Yanlış algılama ve duyu yanılması Acaba benim kulağıma gelen sesler bir yanılsama mıydı? M. C. Anday 2) ruh b. Var olan nesne veya canlıyı yanlış, ayrımlı veya değişik olarak algılama, galatıhis Abartmadığından, duygusal bir yanılsamanın… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • algılanmak — nsz, ruh b. Algılama işine konu olmak, idrak edilmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • algılatmak — i, ruh b. Algılama işini birine yaptırmak, idrak ettirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • algılayabilmek — i Algılama imkânı veya olasılığı bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • algılayış — is. Algılama işi veya biçimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • basar — 1. is., esk., Ar. baṣar 1) Göz 2) mec. İleriyi görme, algılama yetisi 2. is., hlk. Merdivenin ayakla basılan yüzeyi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • duygu — is. 1) Duyularla algılama, his Bitkilerde duygu var mı? 2) Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir. B. Felek 3) Önsezi Yolunuzu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • duyu — is. İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım. N. Eray Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • duyuüstü — sf., fel. 1) Duyularla verilmeyen 2) Algılama yoluyla değil, düşünme ile kavranan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • el yordamı — is. Elin duyumu ve yardımı ile varlıkları algılama Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller el yordamıyla …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.